Skip to content

¿A chiyiricho ju echi COVID-19 nali yua SARS-COV2?

Échi chótami nawilíko iwíala kítra echiná China, mápurika échi nalí yúa napawíka beta corona virus, mápu alí chótali échi pandemia anelíwami a échi riwalí coranvirus 19 (COVID-19)

a júbaka ko a kárka échi benéka nalí Coronaviridae (CSG) échi níwala Comité Internacional de Taxonomia de Virus, mápu jú échi chiriká níma o járo échi virus, o cúmi jónsa jaré rijimára échi Coronaviridae, mápu a échi riwalá ko jú 2019-nCOV.

Échi nalí CSG a machí mápu échi Virus jú bilé rijimalá échi coronavirus mápu a nayúntiami jú a échi ralámuli, alí a najíta échi wé iwéami tási oméra iwía, agudos graves anelíami (SARS-COVS) a bela uchéwa riwalá jépú na kítra SARS-CoV-2. 2

Referencias:
  1. Sun J, He W-T, Wang L, Lai A, Ji X, Zhai X, et al. COVID-19: Epidemiology, Evolution, and Cross-Disciplinary Perspectives. Trends in Molecular Medicine 2020. doi:10.1016/j.molmed.2020.02.008.
  2. Gorbalenya, AE, Baker, SC, Baric, RS et al. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nature Microbiology 2020;5:536–44. doi:10.1038/s41564-020-0695-z.