Skip to content

Salus Проекты COVID-19

Эксперт: Доктор Хосуэ Даниэль Кадеза Агилар,  Критик өлкә бүлеге,  Исмаэль Косио Вийегас исемендәге Респиратор Авырулар Милли Институты һәм  Сальвадор Зубиран исемендәге Медицина фәннәре һәм Туклану  Милли Институты

Текстны тәрҗимә итте: Луиза Вәлиева

Текстны укыды:  Луиза Вәлиева