Skip to content

¿Kenijki uelis nechpanoltiliske covid-19 niman kenijki nikchiuas para maka ma nechajtsi?

Nochi tlakatl uelis kasis in kokolistli, kamantika uelis mits panoltiliske tla sanoye yonosemoyau in kokolistli, de acuerdo a la literatura medica mits panoltiliske tla tinemi nisiu de se tlakatl yejan ikipiya, mist panoltiliske ika gotitas respiratorias o tla tikikiskia on material yajan yokaasik “fomites” (superficies u objetos yajan ueli kiteloua sen tlakatl yajan kualoj).1,2

La OMS (Organización Mundial de la Salud) kitoua kuajli ma onya on control de infecciones para ma temoj majkasa ma onya on infecciones respiratorias kampa kitoua:2

  • Majka ma tiktelokan yejan nisiu totech nemi yejan kipiya on infecciones respiratorias agudas.2
  • Ma titomatekikan momostla, tla un tlakatl yotiktelojke niman kualoj, no matikitakan maka tikteloske on yolke tlauelejke de granja.2

Kamantika on tlakajme yeja kipia on infección respiratoria aguda, Tiene ke tlayeyekoske para uelis kitetemouiliske para on protección de vía aérea de on tlatlaxistli no ijki ma tinemikan uejkatsin de se tlakatl kuaj titlatlajsiske ma tiktlapachokan ijka tomatetepon. No ijki kuak tiyekxoske ma tiktlapachokan ika pañuelos yejan xtiktekitiltia o tlakentli.2

Tlajtoamatl:
  1. Hui DS, Zumla A. Severe Acute Respiratory Syndrome. Infectious Disease Clinics of North America 2019;33:869–89. doi:10.1016/j.idc.2019.07.001.
  2. Lai C-C, Shih T-P, Ko W-C, Tang H-J, Hsueh P-R. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges. International Journal of Antimicrobial Agents 2020;55:105924. doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.105924.